[toggle title="ג'ינג ( Jing)"]הג'ינג הוא התשתית הפיסית שבה "מאחסן" היואן את המידע.

התפתחות העובר היא התפתחות הג'ינג על-פי התוכנית של היואן.

התחזוקה והחוכמה של ניהול המבנה והחומר בגוף הן ברמת הג'ינג לפי הרפואה הסינית.

הג'ינג נחשב כריכוז כל-כך "דחוס" של צ'י עד שהוא הופך לחומר.

הג'ינג הזה נע במעגלים של 8 שנים בגברים ו – 7 שנים בנשים. ב"קפיצות" אלו ה – Pre-natal Jing מפעיל מנגנונים עתיקים הקשורים להתפתחות. דוגמא – אצל נשים מתחיל המחזור סביב גיל 14 בממוצע. חוזר לאדמה עם המוות[/toggle]