[toggle title="חמשת האלמנטים"]במודל חמשת האלמנטים האדמה יוצאת מתפקידה כמרכז והופכת להיות בעלת זכויות וחובות כמו שאר האלמנטים. האדמה מחזירה את הרצון למקור.

התנועה הנורמלית היא תנועה בונה, כל אלמנט מזין את הבא אחריו לפי הסדר הטבעי, הווה אומר, הצ'י משנה את הוויתו על פי צורכי המערכת ויש לו ביטויים שונים. במקרים מסויימים הביטויים הופכים ליותר דומיננטיים.

מעגל היצירה – מאפיין אחד של המודל הזה הוא היותו מעגל יצירה שבו כל יסוד בונה את היסוד הבא. לדוגמא – המים הם כמו אמא לעץ. מכאן יוצא שלעיתים בעיה באלמנט יכולה לנבוע מבעיה באמא שלו. לעיתים בעיות בעץ יכולות לנבוע מהכליות (המים) ואז יהיה צורך לחזק את הכליות.

בכל מרידיאן יש חמש נקודות השייכות לאלמנטים. נקודת הקצה של כל מרידיאן, הממוקמת על האצבעות/הבהונות תקרא תמיד נקודת הבאר. ספירת הנקודות על המרידיאנים מתחילה מנקודה זו. הנקודה החמישית, הממוקמת על המפרק/הברך נקראת נקודת ים. נקודות אלו נקראות גם הנקודות העתיקות.

הסביבה הרוחנית, האקלים, האנושות נכנסים כולם לצ'י שלנו דרך נקודות הבאר.

כל מרידיאני היאנג מתחילים באלמנט המתכת ומסתיימים באלמנט האדמה (ולכן כל הנקודות היאנגיות על המפרקים הגדולים הן נקודות אדמה).

כל מרידיאני היין מתחילים באלמנט העץ ומסתיימים באלמנט המים (ולכן כל הנקודות הייניות על המפרקים הגדולים הן נקודות מים).

מערכת היחסים בין חמשת האלמנטים היא מערכת של בניה/יצירה או של בקרה/תמיכה.

מערכת היחסים של אמא – ילד היא מערכת בונה.

מערכת היחסים של סב – נכד היא מערכת של בקרה.

המים מבקרים את האש – העץ מבקר את האדמה – האש מבקרת את המתכת – האדמה מבקרת את המים – המתכת מבקרת את העץ.

נקודות פיזור –ריסון/בקרת יתר מובילים לחוסר הרמוניה לא רצויה. כל בקרה יכולה להפוך גם לפלישה עויינת וכך הסב שעוזר לנכד עלול לפגוע בו במקום. דוגמא – לפעמים כיס המרה פולש לקיבה ומרסן אותה יותר מידי ואז העץ מפריע לאדמה. לאלמנט המבוקר יש את היכולת להתנגד לבקרת יתר ו"להעליב" את האלמנט המבקר. הוא מתמרד ומתקיף בחזרה את המבקר. לעיתים, חולשה במבוקר (הוא איננו מסוגל להכיל את הכל) תגרום לו לגלוש מתחומו ולהציף את המבקר.

לגבי כל אלמנט – הבן מפזר והאם מחזקת.

נהוג להתייחס למתכת כאבא הסמכותי, האדמה היא האמא והעץ הוא הילד.[/toggle]