[toggle title="צ'י ( Qi)"]ישנן 12 מערכות צ'י. לכל מערכת צ'י ישנה נוכחות וזהות עצמית בתוך הצ'י הכללי. היואן צ'י הוא ההורה של כל סוגי הצ'י האחרים ויחסי הגומלין בינם הם פטריארכלים. לכל מערכת צ'י ישנו מערך רגשי ומערך רוחני הקשורים בה.

הצ'י מובל בגוף דרך מערכת המרידיאנים, מערכת זו מסודרת כשתי וערב.

מרידיאניי האורך הם ה- (jing).

מרידיאניי הרוחב הם ה – (luo).

המרידיאנים מתפקדים כמערכת התקשורת. לכל אחת מ – 12 מערכות הצ'י יש ביטוי בדופק.

בעת בדיקת דופק אנו מאבחנים קודם את המצב של כל מערכת.[/toggle]