[toggle title="שן ( Shen)"]השן הוא "שם קוד" לכלל הנוכחות והמאפיינים הרגשיים שלנו. אינדיווידואלי לכל אדם (דוגמא- מה שמבדיל בין תאומים זהים). שוכן בלב.

על-פי הסינים מקורו של השן הוא בשמיים, בהיכלות השן.

נהוג לומר שמערכת השן האינדיווידואלית מקושרת למערכת השן האוניברסאלית.

המוח קשור לכליות, לג'ינג, אך הבינה והאינטיליגנציה קשורות ללב. הם ביטוי של השן שבלב.

הלב הוא ההכרה הקוגנטיבית, יכולת רגשית, מכלול הרגשות, יכולת רוחנית, החושים.

הפרעה בשן גורמת לחוסר שקט עד כדי התפתחות של מחלות נפש.

השן נחשב כריכוז פחות "דחוס" של צ'י.[/toggle]