itay 088

טיפוס האש עפ"י הרפואה הסינית והטיפול בו באמצעות טווינא

הרפואה הסינית המסורתית מבוססת בחלקה הגדול על תיאורית חמשת האלמנטים שהם:אש,אדמה,מתכת,מים,עץ.

לכבוד סוף תקופת הקיץ החמה ארחיב על טיפוסי האש עפ"י התפיסה הסינית המסורתית.

טיפוס האש מבחינה חברתית:

לטיפוסי האש יש נטייה לבלוט,הוא מלא חיות וזוהר.הוא מאוד מושפע מרגשות אחרים הוא טיפוס בעל מרץ רב וניחן בבהירות מחשבתית.נאמר על טיפוסי האש שכאשר הם מפתחים את יכולתם הרוחנית הם ממש מסוגלים לחזות את העתיד ולראות את הנולד.

כל בן אדם שבא במגע עם טיפוסי האש יחוש מיד בנוכחותם הדומיננטית.טיפוסי האש יאפשרו התפתחות וגדילה רוחנית לסובבים אותם וכאשר תחסר להם האש או הדרייב הם יהיו כבויים וקרים מבחינה רוחנית,פיזית ומנטלית.

טיפוסי האש מחפשים את ההתרגשות וזו דרכם בדר"כ בחיים,הם פעילים מאוד וכמו אש תמיד ירצו להגיע למעלה.

טיפוס האש במצב מאוזן:

צבע עורם נוטה לאדמומיות קלה,הפנים שלהם בדר"כ מחודדים,הסנטר,אף ואוזניים יהיו בולטים.

טיפוסי האש נוטים לפתח רזון,יש להם נטייה לצחוק כמעט מכל דבר(גם כתגובה למצבים שאינם מצחיקים בדר"כ),יש להם קול חזק.

לטיפוסי האש יש נטייה ליהיות משועבדים לעבודה("וורקהוליקים").

טיפוס אש במצב עודף:

טיפוסים מאוד אינטלגנטים ונבונים,תמיד נמצאים בחיפוש אחר הלא נודע.

צורת ראשם תיהיה דומה לאגס,הפנים יהיו סמוקות ולרוב הם יהיו רזים.

לטיפוסים אלו יש נטייה להתמקד בעבודה בחריצות אך הם בדר"כ לא יעסקו בעבודות פיזיות אלא בעבודות שמצריכות יכולות חשיבה גבוהות.

טיפוסי אש במצב חסר:

אם הבן אדם יסבול מחסר גדול,גוון פניו יהיה חיוור,תיהיה נטייה לעצבנות ולרגישות יתר.

טיפוסים אלו חכמים מאוד אך יהיו איטיים ותיהיה להם נטייה לסבול מדיכאונות,הם יהיו אנשים לא כל כך חברותיים דבר שיוביל לבדידות.

הטיפול באמצעות טווינא:

הטווינא היא שיטת טיפול נפלאה ומופלאה אשר קיימת אלפי שנים.הטווינא היא שיטת מגע סיניתויש כאלו אשר מכנים אותה "פיזיוטרפיה סינית".

שיטת טיפול זו עובדת ע"י המרצת הצי'(אנרגיה) במרידיאנים בגוף והפעלה באמצעות מגע של נקודות על גבי אותם המרידיאנים.

כאשר נטפל באנשים שהם טיפוסי אש בעודף נרצה לפזר בהם את ה"אש" ,לקרר ולהרגיע.

כאשר נטפל באנשים שהם טיפוסי אש בחסר נרצה לחזק בהם את ה"אש",לחמם ולהמריץ אותם.

עקרונות הטיפול הם מאוד פשוטים אך גם מאוד יעילים.